Nytt travsamarbete

Svensk Travsport har genom ett samarbetsavtal anslutits med Dansk Hestevaeddelöb. År 2023-2024 ska den danska travsporten gå ihop med Svensk Travsport. Genom Hans Ljungkvist, ordförande hos Svensk Transport får vi en inblick på hur de ser på detta samarbetsavtal. Hans hävdar att ”Vi är övertygade om att ett fördjupat samarbete är bra för både oss och Danmark. Vi har mycket att vinna med en stark nordisk travsport med ett utökat sportsligt utbyte och där vi tillsammans utnyttjar den nya globala spelmarknadens möjligheter. Båda vi och DHV är öppna för att inkludera ytterligare länder i samarbetet om förutsättningar och intresse finns. I första hand gäller det Norge och i andra hand Finland”.
De kommande årens samarbete mellan den svenska och danska travsporten ska skapa förutsättningar för ett samgående. Innan den danska travsporten kan bli medlem i Svensk Travsport kommer en samordning ske där Danmark till exempel anpassar sig till det svenska tävlingsreglementet, svenska säkerhetskrav på banorna och sportdatasystem.

Tanken med samarbetet är såklart att skapa en situation där båda parterna gynnas. Hans Ljungkvist påpekar att ett stegvis ökande driftsbelopp ingår i samarbetsavtalet som är tänkt gå till DHV under 2019-2024. Detta så att den danska transporten uppnår samma nivå som en svensk storbana 2024. Hans säger även att ”När DHV uppfyllt kraven avgör Svensk Travsports fullmäktige om DHV ska bli medlem i Svensk Travsport. DHV ansluts då som en medlem där alla banor i Danmark inkluderas”.

Under de senaste åren har skandinavisk hästsport utvecklats en hel del och dessa förändringar har inneburit ökat samarbeta både gällande hästsport, men också på spelområdet.

Peter Rolin, ordförande i DHV har också en positiv inställning till detta samarbete. Han tror att detta dansksvenska samarbete är ett stort strategiskt steg i utvecklandet av skandinavisk hästsport. Han menar att båda parterna är beroende av varandra och kan bli starkare i en allt tuffare internationell konkurrenssituation. Peter tror även att denna samverkan kommer främja den ekonomiska utvecklingen i Danmark och Sverige till gagn för alla hästsportens aktiva och intresserade. Men även respektive statsfinanser i form av ökade skatter.

Sverige och Danmark har historiskt sett ett stort utbyte på spelsidan och detta kommer utökas pga avtalet. Slutligen nämner Hans Ljungkvist spellicensmarknaden som kommer till Sverige 2019. Han tror att den kommer skapa nya spännande möjligheter där den svenska och danska sportens ekonomi kan stärkas genom att ATG kan växa på den danska spelmarknaden. ATG köper, under förutsättning att ny svensk spellagstiftning tillåter, det danska spelbolaget Bet25 som bland annat kommer hantera hästspel i Danmark.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Lämna ett svar